Jesteśmy tutaj!

Schronisko PTTK Jagodna

Turyści niezmotoryzowani najłatwiej dostaną się do nas korzystając z publicznych środków transportu – PKS, PKP, które to bez najmniejszych problemów dowiozą ich do Bystrzycy Kłodzkiej. Tam muszą wsiąść do autobusu zmierzającego w kierunku Młoty – Leśniczówka.Po osiągnięciu przystanku końcowego, powinni kierować się zielonym szlakiem bezpośrednio ku Jagodnej (ok.1h). Turyści zmotoryzowani mają przed sobą rozliczne alternatywy dojazdu do naszego schroniska. Można do nas dojechać od Bystrzycy Kłodzkiej (do Bystrzycy Kłodzkiej dostaniemy się np. drogą krajową nr 33), z której przez Starą i Nową Bystrzycę należy kierować się na Spaloną (z Bystrzycy Kłodzkiej ok. 10km). Schronisko nasze znajduje się na rozwidleniu dróg na tzw. Przełęczy Spalonej i nie sposób go nie zauważyć. Drugi, alternatywny sposób dostania się do nas automobilem sugeruje dotarcie (np. drogą krajową nr 8) do Dusznik Zdroju, a następnie przez Zieleniec i Lasówkę zdobycie z góry upatrzonego celu, jakim jest Schronisko Jagodna.

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie – pasmo górskie w Sudetach Środkowych. Ciągnie się na długości ok. 40 km – od Przełęczy Międzyleskiej do Obniżenia Dusznickiego. Ogólna powierzchnia Gór Bystrzyckich to ok. 250 km2. Od zachodu przez Dolinę Górnej Bystrzycy Góry Bystrzyckie graniczą z Górami Orlickimi, od północy poprzez Obniżenie Dusznickie i Piekielną Dolinę z Górami Stołowymi, od północnego wschodu oddzielone są stromym tektonicznym uskokiem od Rowu Górnej Nysy, zaś na południowym zachodzie pasmo lekko obniża się ku Dolinie Dzikiej Orlicy, Przełęcz Międzyleska (534 m n.p.m.) oddziela je od Masywu Śnieżnika. Grzbietem Gór Bystrzyckich przebiega wododział między zlewniami mórz – Bałtyckiego i Północnego. Umowna Przełęcz Spalona (811 m n.p.m.) dzieli pasmo na dwie części – południową i północną. W części południowej znajduje się najwyższy szczyt Gór Bystrzyckich – Jagodna (977 m n.p.m.); inne ważne szczyty w tej części to m.in. Czerniec (891 m n.p.m.), Gniewosz (853 m n.p.m.), Dębosz (772 m n.p.m.) i Bochniak (713 m n.p.m.) W części północnej dominuje Łomnicka Równia (898 m n.p.m.); inne ważne szczyty to m.in. Biesiec (833 m n.p.m.), Wolarz (852 m n.p.m.) i Kamienna Góra (704 m n.p.m.).

Przełęcz Spalona

Przełęcz Spalona to tradycyjna, choć fizjograficznie nieuzasadniona nazwa miejsca (811 m), w którym Autostrada Sudecka przecina grzbiet Jagodnej pod szczytem Sasin (867 m) w Górach Bystrzyckich. Właściwa Przełęcz Spalona natomiast, znajduje się na wysokości 788 m n.p.m. i leży nieco na północny zachód poniżej schroniska Jagodna.  Nazwa zarówno umownej jak i prawdziwej Przełęczy (niem. Brandpass) pochodzi od położonej poniżej wsi Spalona, ta zaś prawdopodobnie od wielkiego pożaru, który wybuchł podczas długotrwałej suszy w 1473 r. i przez 6 tygodni niszczył okoliczne lasy. W miejscu pogorzeliska, rozwinęło się osadnictwo – założona została wieś Spalona. Miejsce to, już w połowie XVIII wieku miało pewne znaczenie turystyczne. Wtedy to bowiem stanął w tu pierwszy lokalny gościniec. Potem, w 1864r, powstała Spalona Droga łącząca Bystrzycę Kłodzką z wioskami w dolinie Dzikiej Orlicy. W tym też okresie, na widokowej „przełęczy” powstała gospoda Hartmannsbaude. I tak nieprzerwanie, aż po dziś dzień, w miejscu tym koncentruje się okoliczny ruch turystyczny, którego oś stanowi Schronisko PTTK Jagodna.